Phỏng vấn: Matt Kindt On Boom! Folklords Studios Studios
Markley sườn Fevered Brain: Ôi trời ơi, tôi bị Vertigo
Dynamite kỷ niệm 40 năm của Six triệu đô la – loạt truyện tranh mùa 6 mới mở rộng dựa trên tính liên tục truyền hình truyền thống