Một thìa rất nhân vật phản diện hỗ trợ Medisin đi xuống