1821 Truyện tranh và POW! Phát hành Romeo và Juliet: The War Variant Cover