Batman#24 bán lại một lần nữa và kiếm được bản phát hành truyền thông in ấn thứ ba
Archaia để ra mắt Omnibus Awakening tại Baltimore Comic Con
Một thìa rất nhân vật phản diện hỗ trợ Medisin đi xuống
Bat-King (Cảnh báo spoiler)
1821 Truyện tranh và POW! Phát hành Romeo và Juliet: The War Variant Cover
Ares & Aphrodite
Ngày Batman được tổ chức tại các cửa hàng truyện tranh ngày 15 tháng 9
Kỷ niệm SpidergedDon với phát hành phương tiện truyền thông trò chơi video Spider-Man
Captain America#695 để có một bản phát hành truyền thông của Team Creative
Alicia Keys viết cho IDW một lần trong bản phát hành truyền thông Blue Moon