Cột KC: Nhện đổ ra khỏi đèn chiếu sáng. Ngoài ra, Watchmen Returns