Art Baltazar và Franco trở lại vào năm 2016 với AW Yeah Comics: Action Cat