Aurora: Flock of Angels, Nightmares có sẵn để bán
Bedlam cũng như không nơi nào anh chàng nhận được bản in mới
Batman: Gotham Knight
Dead Kennedys
Bản xem trước trước của thế giới cái chết phần 1
Cloud Cult-The Seeker
Bản xem trước danh sách Comicl: Lưu trữ Airboy Tập 5 TP
Kỷ niệm các anh hùng trẻ với việc phát hành phương tiện truyền thông của Marvel Rising Action Doll
Các vấn đề của Asylum Press The Adversary Reborn Digital rất
Art Baltazar và Franco trở lại vào năm 2016 với AW Yeah Comics: Action Cat