Avengers trả tiền để giành chiến thắng khi Square Enix loại bỏ tùy chọn khỏi Marketplace