Sê -ri truyện tranh gốc Victor Lavalle, Kẻ hủy diệt khởi chiếu vào tháng 5 năm 2017