Bức ảnh chuyển động bất công hoạt hình là một câu chuyện tuyệt vời về DC Comics, câu chuyện tồi tệ nhất