Tim Seeley mang lại sự hỗn loạn! Truyện tranh trong loạt sự kiện EPIC với tỷ lệ phá vỡ thế giới, có Evil Ernie, Chastity, Purgatori, và nhiều hơn nữa