Wonder Woman: Tempest là một sự khởi đầu từ biểu tượng truyện tranh Icon huyền thoại