Tom Ellis khép lại thỏa thuận hợp đồng, Lucifer Season 6 Pickup từ Netflix có khả năng sắp xảy ra